home

Collecte

Collecte
Er kan weer in de kerk gecollecteerd worden, maar het aantal bezoekers is nog beperkt. U kunt een gift over te maken naar de Diaconie onder vermelding van 'collectes'. Deze inkomsten worden dan maandelijks verdeeld over de collectedoelen en het plaatselijk kerkenwerk. Wil je geen verdeling, geef dan op de overschrijving duidelijk aan waarvoor de gift bestemd is.
Lees meer

Collecte-app Appostel

Collecte-app Appostel
De Appostel-app en digitaal betalen

Als kerk willen wij graag mee met onze tijd en bieden wij de mogelijkheid om je financiële bijdrage aan de kerk te voldoen via de "Appostel"-app. Deze app is sinds half november 2020 de vervanger van de Kerkgeld-app en heeft meer functies dan alleen betalen. Lees meer

Amnesty International voorbeeldbrieven

Amnesty International voorbeeldbrieven
Amnesty International voorbeeldbrieven

In mei/juni schrijven we voor een wetsvoorstel dat op tafel ligt in Puerto Rico die de toegang tot een veilige en legale abortus ernstig inperkt. Een abortus zou niet langer toegestaan zijn na 22 weken of wanneer de foetus levensvatbaar is. Uitgezonderd is wanneer het leven van de zwangere gevaar loopt. Het raakt met name degenen die in een kwetsbare situatie zitten, zoals slachtoffers van seksueel geweld. Lees meer
 

Abonneer je op updates van de website


6 + 6 =

[x] dit niet meer tonen