home

Een alternatieve collecte

Een alternatieve collecte

Er zijn weer beperkt fysieke kerkdiensten mogelijk maar het corona virus is nog niet onder controle. We kunnen tijdens de kerkdiensten daarom nog niet met de collectezak rond. Dat scheelt inkomsten, zowel voor de Diaconie en Kerk in Actie Buitenland (ZWO) als voor het plaatselijk kerkenwerk.
Bij de Diaconie komen nu veel vragen om hulp binnen voor projecten in Nederland en de rest van de wereld waar de nood nu extra hoog is. En natuurlijk willen we graag helpen. Maar dat kan alleen als de collecte-inkomsten op peil blijven en daar hebben we jou bij nodig.

Wij vragen je daarom om een wekelijkse of maandelijkse gift over te maken naar de Diaconie onder vermelding van 'collectes'. Deze inkomsten worden dan verdeeld over de collectedoelen en het plaatselijk kerkenwerk. Wil je geen verdeling, geef dan op de overschrijving duidelijk aan waar de gift voor bestemd is.

Je kunt je gift overmaken op het Triodos banknummer NL15 TRIO 0390 5394 22 t.n.v. Diaconie Leiderdorp onder vermelding van ‘collectegift’ of specifieke bestemming. Wekelijks wordt op de website en in de Zondagsbrief vermeld waar de collecte van deze zondag voor bestemd is.

Ook is het mogelijk om je gift via de app of website van SKG Collect over te maken. Voor meer informatie, klik hier.

Samen zijn we een Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

 

Abonneer je op updates van de website

[x] dit niet meer tonen