• Dovendienst

Dovendienst

Al meer dan 30 jaar wordt er om de week in de kapelzaal van de Scheppingswerk een dovendienst gehouden. De dienst begint gelijktijdig met de horende dienst, vanuit de consistorie. Een paar keer per jaar wordt er een gecombineerde dienst gehouden. De diensten worden in Ontmoeting vermeld.

De voorgangers komen uit verschillende kerken en maken gebruik van gebarentaal of worden ter zijde gestaan door een doventolk (gebarentolk).

De doven komen uit Leiderdorp, Leiden en de regio.

De diensten worden georganiseerd door de Interkerkelijke Commissie (IC) voor het dovenpastoraat regio Leiden. De IC maakt deel uit van het Landelijk Dovenpastoraat. Hierbij zijn een aantal predikanten werkzaam, die pastoraat verlenen en voorgaan in dovendiensten en gecombineerde diensten.

Voor deze regio is dat ds. Wim Otte, (wmotte@gmail.com) Er is een website www.doofenkerk.nl waarop informatie te vinden is over de kerkdiensten, livestreams, gebarentaal e.d.

Contactpersoon voor de IC Leiden: Joop Bakker tel. 06 30503301.

Wilt u meer weten over gebarentaal: https://www.lerengebaren.nl