Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese unie (EU). De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer. Kerken hebben ook te maken met deze nieuwe privacywetgeving. Want kerken hebben net als heel veel andere organisaties te maken met het verwerken van persoonsgegevens.

Klik op:  Privacyverklaring PG Leiderdorp