• Bijbelkring

Bijbelkring

Bijbelen op de donderdagochtend

Van harte welkom om eens in de vier tot zes weken samen na te denken en te praten over een Bijbelpassage. We lezen samen een gedeelte uit de Bijbel en praten daarover. Ook lezen we met elkaar een preek en praten na. Het Bijbelgedeelte wordt bepaald aan de hand van het leesrooster en daarmee volgen we de gang van de zondagse diensten.

In een kerkdienst roept de Bijbellezing soms al allerlei gedachtes op. Bij de Bijbelkring kunnen we deze gedachtes en vragen met elkaar delen. Wat denkt u dat er bedoeld wordt? En wat staat er eigenlijk?

U bent van harte welkom om aan te schuiven. De bijeenkomsten zijn iedere 4 tot 6 weken.

Mocht u meer informatie willen hebben dan kunt u terecht bij bij ds. Hester Smits. Dat kan telefonisch: 06-51627241 of per mail: hestersmits@ziggo.nl