• Bijbelen in de Dorpskerk op donderdagochtend

Bijbelen in de Dorpskerk op donderdagochtend

We zijn na de zomer weer enkele keren bijeengekomen als groep van het ‘Bijbelen’. Een gespreksgroep die al vele jaren bestaat. Op donderdagmorgen, eenmaal per maand of zes weken komen we bijeen in de foyer van de Dorpskerk.
Daar praten we na over een preek, kijken vast vooruit naar preek met het gedeelte dat de komende zondag gelezen wordt, of we kiezen een Bijbelgedeelte dat aansluit bij de actualiteit of bij geloofsvragen die opkomen.

De groep is in de loop van de tijd wel uitgedund. Leeftijd, afnemende mobiliteit, maar ook deelnemers die gestorven zijn. In de kleine groep die nu is overgebleven hebben we wel heel mooie gesprekken.
Dus wie van tijd tot tijd aan zo’n verdiepend gesprek wil deelnemen is hartelijk welkom. Het is een heel open groep, dus laat drempelvrees varen! De eerstkomende datum is 11 januari, en we beginnen om 10:30u.

U bent van harte welkom om aan te schuiven. De bijeenkomsten zijn iedere 4 tot 6 weken.

Welkom bekende leden van de groep. Welkom nieuwe gezichten.

Mocht u meer informatie willen hebben dan kunt u terecht bij bij ds. Philip van Wijk 06-5570 2229 of via post@wijkpredikant.nl.

Wanneer

geen geplande datums bekend