• Geloof in gedichten

Geloof in gedichten

Komend seizoen worden er zeven avonden georganiseerd waarin wij ons eigen geloof voeden met gedichten en het gesprek zoeken met elkaar. Elke avond staat een ander thema centraal en leren we over achtergronden van geloof, dichters en poëzie.

Deze avonden zijn bij uitstek geschikt voor mensen die van gedichten houden en verrassend voor mensen die op een andere manier naar Bijbelse thema’s willen kijken. De dichter reikt een beeld aan maar wat is daar Bijbels aan en in welke mate spreekt het je aan?

Elke avond is van 20.00-21.30 uur in de Tuynzaal van t Trefpunt (Dorpskerk).
Opgave bij ds. Hester Smits, gsm: 06-51627241 of per mail: hestersmits@ziggo.nl

Eerste avond: God in gedichten - 16 september 2020
Ik teken je gelaat uit korenaren:
Jij was de glimlach van het zomerland (Hans Warren)

Tweede avond: over bidden - 7 oktober 2020
O lieve God, ik dank U dat ik niet opgevouwen
ben gebleven in mijn vleugels (JW Schulte Nordholt)

Derde Avond: het tiende gebod - 28 oktober 2020
Rijkdom is leegte op glanzende tegels
armoede dozen vol halfvolle potten (Judith Herzberg)

Vierde avond: belijdenis - 18 november 2020
Geloven is de schepping in verband zien
met ongeschapenheid (Jan Veulemans)

Vijfde avond: over eeuwigheid, hemel en de jongste dag  - 27 januari 2021
Er wordt om mij geroepen:
Mijn moeder sterft (Gerrit Achterberg)

Zesde avond: over de ziel - 17 februari 2021
Een ziel heb je nu en dan.
Niemand heeft haar ononderbroken
en voor altijd (Wislawa Szymborska)

Zevende avond: Pasen en de opstanding - 10 maart 2021
Het was vroeg in de morgen
de eerste dag
van een nieuwe tijd (Inge Lievaart)


Datum: woe 16 sept, 7 okt, 28 okt, 18 nov, 27 jan, 17 febr en 10 mrt
Tijd: 20.00-21.30 uur
Locatie: Tuynzaal in 't Trefpunt
Opgave: bij ds Hester Smits

Wanneer

wo 7 oktober 2020 20:00-21:30u
Tuynzaal
't Trefpunt
wo 28 oktober 2020 20:00-21:30u
Tuynzaal
't Trefpunt
wo 18 november 2020 20:00-21:30u
Tuynzaal
't Trefpunt
wo 27 januari 2021 20:00-21:30u
Tuynzaal
't Trefpunt
wo 17 februari 2021 20:00-21:30u
Tuynzaal
't Trefpunt
wo 10 maart 2021 20:00-21:30u
Tuynzaal
't Trefpunt