actie voor Beiroet

Zandkunstenaar Gert van der Vijver geeft met een speciaal gemaakt zandkunstwerk uitdrukking aan de pijn en hoop in Libanon. De film wordt muzikaal ondersteund met Gezang 178 uit de Oude Hervormde Bundel uit 1938.

Noodhulp voor Libanon: U kunt uw extra gift overmaken op het Triodosbanknummer NL15 TRIO 0390 5394 22 t.n.v. Diaconie Leiderdorp onder vermelding van 'Beiroet'.