20/8 Ontmoetingsruimte

Ontmoetingsruimte Scheppingskerk

Gelske, Marco en Frans zijn bezig de ontmoetingsruimte in de kelder van de Scheppingskerk in te richten naar een goede plaats voor vergaderingen voor mensen die trap kunnen lopen. Hun werk is zo goed, dat alleen al het bezichtigen van de ruimte een genot is. Binnenkort organiseren we een inloopochtend. U hoort / leest nog hierover.

Dank jullie wel Gelske, Marco, Frans!

Rob van Nie,
voorzitter kerkenraad