Bezoek de Open kerk

Bezoek "Kerk Open"

Een paar keer per week ga ik naar onze kerkgebouwen. Dan probeer ik een gesprekje aan te gaan met mensen die komen voor een persoonlijke ontmoeting in de kerk. De belangstelling is niet zo groot maar het is goed mensen te ontmoeten. We hebben enkele serieuze contacten waar we mee verder gaan. Gelukkig blijkt bij die contacten onze pastorale en diakonale rol in de samenleving. Er is ook een groep vaste kerkwerkers die elkaar daar ontmoet.

Rob van Nie,
voorzitter kerkenraad