• foto door J.P. Kranenburg
  • Boek 400 jaar Dorpskerk

Boek 400 jaar Dorpskerk

De afgelopen jaren zijn Martine Zoeteman, Frans Grims, Haro Hielkema (teksten) en Jan van ʻt Zelfde (fotoʻs) druk bezig geweest met een boek over de geschiedenis van de Dorpskerk. Van diverse gemeenteleden hoorden we de verhalen van vroeger en mochten we unieke oude foto´s scannen. Voor het verre verleden konden we putten uit het oud-archief van de Protestantse gemeente Leiderdorp, dat bij Erfgoed Leiden wordt bewaard.

De focus van het boek ligt op de mensen rondom de Dorpskerk. Lees hoe de standplaats Leiderdorp voor dominees vaak een keerpunt in hun carrière is. Blader in het plakboek van de restauratiearchitect, die de beeldbepalende toren durfde af te breken om de vorm van 1620 terug te brengen. Volg de oude verslagen van de kerkeraad over vechtende ouderlingen en een dominee over verlies van voorrechten. Geniet van het enthousiasme van de ʻdrie Henkenʻ over hun kerk. Weet waarom de schenkers hun unieke Mitterreither-orgel uit 1781 nooit hebben beluisterd.

Met het jubileumboek volg je eigenlijk een rondleiding in het gebouw, waarbij de verhalen worden verteld.

Het boek kost 20 Euro en is te bestellen via https://www.dorpskerk400.nl/bestelformulier-boek-dk400/ en ook verkrijgbaar als de Dorpskerk open is.

De foto is gemaakt door J.P. Kranenburg.
De pentekening is van Jan van Goyen.