Samen kijken

Medio mei 2020 heeft een kleine groep gemeenteleden die geen internet hebben de opgenomen dienst samen in de Dorpskerk gekeken, om ervaring op te doen met weer fysiek mensen in de kerkgebouwen toelaten voor een kerkdienst. Dit filmpje geeft een beeld van hoe dat was.