Kerkdienst 21 juni

Deze kerkdienst is opgenomen in de Scheppingskerk.
Voorganger is ds. R. Zandstra, gem. pred. van Soesterberg.