Kerkdienst 7 juni Afscheidsdienst ds Esther de Paauw

De kerkdienst is opgenomen in de Scheppingskerk.
Voorganger is ds. Esther de Paauw.