• Photo by Jess Bailey on Unsplash

Afscheidscadeau

Afscheidscadeau Ds Esther de Paauw

Als een betrokkene bij een organisatie afscheid neemt, is het gebruikelijk een afscheidscadeau te geven. Ik ken uit persoonlijk, zakelijk en kerkelijk leven dat daaraan door de betrokkene, leden van de organisatie grote waarde wordt gehecht. Dan gaan respect, waardering en doel hand in hand, met de nederigheid die juist in deze tijd ons als gemeente past.

Daarom doe ik op jullie met gepaste voorzichtigheid een beroep voor een gift voor een afscheidscadeau voor Ds. Esther de Paauw.

Dat kan op NL66 INGB 0002 6596 39, onder vermelding "Esther 2020".

We zullen in nader overleg met de Kerkenraad en Esther bezien wanneer we het cadeau aanbieden.

Met dank en hartelijke groet,
Rob H. van Nie
Voorzitter Kerkenraad