• Bericht van het CBI

Bericht van het CBI

Lieve mensen die zich verbonden voelen met het CBI,

Deze tijd van corona vraagt van ons veel uithoudingsvermogen en kracht. Wij missen het concrete perspectief wanneer en op welke manier de noodzakelijke maatregelen van de overheid worden opgeheven. Wij zijn gewend om ons leven te plannen en te regelen.

Nu worden wij gedwongen om te leven in het moment en te genieten van het ogenblik zonder de toekomst helder in beeld te krijgen.

Juist deze spanning van uithouden kan bij ons innerlijke groei bewerkstelligen. Wij leren nu los te laten en te vertrouwen. Vertrouwen dat ons leven geleid wordt alhoewel wij onze grip hierop verliezen. Mogen wij leven vanuit innerlijke kracht en relatie met het ons overstijgende dat ons deze kracht schenkt.

Ik wens U allen veel wijsheid, kracht en schoonheid toe.

Namens het CBI team,
Stephan Kurtzahn.