Kerkdienst 12 april Pasen

De dienst is opgenomen in de Scheppingskerk.