• Amnesty International voorbeeldbrieven

Amnesty International voorbeeldbrieven

Amnesty International voorbeeldbrieven

In juni/juli schrijven we voor Journalist Rabah Kareche uit Algerije die op 18 april een artikel publiceerde over de achterstelling van de Toeareg-bevolking in het zuiden van zijn land. De autoriteiten pakten hem nog dezelfde dag op en beschuldigen hem onder meer van ‘het verspreiden van nepnieuws’. Er hangt hem een gevangenisstraf van 23 jaar boven het hoofd.

En voor Ahnaf Jazeem een dichter en docent uit Sri Lanka die een jaar geleden werd opgepakt op grond van Sri Lanka’s uiterst strenge anti-terrorismewet. Zijn arrestatie houdt verband met de publicatie van een verzameling gedichten geschreven in de Tamil taal. Volgens zijn advocaat werd Ahnaf, die Tamil spreekt, in de gevangenis gedwongen om zijn handtekening onder documenten te zetten die hij niet begreep, omdat ze geschreven waren in een taal die hij niet kon lezen.

In de Dorpskerk en de Scheppingskerk liggen de voorbeeldbrieven op woensdag resp. op donderdag nog steeds klaar om mee te nemen. Of je kunt ze laten bezorgen in je brievenbus door één van de onderstaande telefoonnummers te bellen of een email te sturen naar: lcrama@casema.nl.

Je kunt de voorbeeldbrieven ook ‘downloaden’ van de Amnesty International ‘website’, zie:
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties.

De coronapandemie heeft onze wereld drastisch veranderd. Maar bij Amnesty blijven we doen wat we altijd deden: regeringen en bedrijven die mensenrechten schenden in de gaten houden en aanspreken. Ook bekijken we of regeringen voldoende zorgdragen voor de toegang tot gezondheidszorg en deze situatie niet gebruiken om mensenrechten minder serieus te nemen.

We willen je vragen om de komende tijd, als het mogelijk is, zoveel mogelijk door te gaan met brieven schrijven. Juist nu. Iedere brief, per post of per e-mail, telt.

Je kunt de voorbeeldbrieven van je naam en adres voorzien en opsturen in een enveloppe gefrankeerd met een Internationale postzegel.

Voor informatie: Bert Crama, tel. 5414103 en Clarissa van Hartingsveldt, tel. 5410451