• Amnesty International voorbeeldbrieven

Amnesty International voorbeeldbrieven

Amnesty International voorbeeldbrieven
 
In november/december schrijven we voor arbeidsmigranten die in Bangladesh zijn opgepakt en Europa probeerden te bereiken, maar in Syrië werden ze gearresteerd en teruggestuurd. De migranten schaden volgens de Bengaalse autoriteiten ‘het imago van Bangladesh’. Elk bewijs hiervoor ontbreekt.

En we schrijven voor Abdallah Benaoum een politiek activist uit Algerije. Hij werd gearresteerd omdat hij op Facebook kritiek uitte op de regering. Dat valt onder vrijheid van meningsuiting en is daarmee volledig legaal. Hij wordt valselijk beschuldigd van een hele reeks misdrijven, waaronder het ‘beledigen van staatsinstituties’

Als je komende weken één van onze kerken bezoekt liggen er weer voorbeeldbrieven van Amnesty International klaar om mee te nemen zoals we die elke maand op de 2e zondag aan het einde van de kerkdienst uitdelen.
 
De coronapandemie heeft onze wereld drastisch veranderd. Maar bij Amnesty blijven we doen wat we altijd deden: regeringen en bedrijven die mensenrechten schenden in de gaten houden en aanspreken. Ook bekijken we of regeringen voldoende zorgdragen voor de toegang tot gezondheidszorg en deze situatie niet gebruiken om mensenrechten minder serieus te nemen.
 
We willen je vragen om de komende tijd, als het mogelijk is, zoveel mogelijk door te gaan met brieven schrijven. Juist nu. Iedere brief, per post of per e-mail, telt. 
 
Je kunt de voorbeeldbrieven van je naam en adres voorzien en opsturen in een enveloppe gefrankeerd met een Internationale postzegel.

Je kunt de voorbeeldbrieven ook ‘downloaden’ van de Amnesty International ‘website’, zie:
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties.
 
Voor informatie: Bert Crama, tel. 5414103 en Clarissa van Hartingsveldt, tel. 5410451