• Amnesty International voorbeeldbrieven

Amnesty International voorbeeldbrieven

Amnesty International voorbeeldbrieven
 
De maand mei schrijven we voor Vladislav Sharkovsky en Emil Ostrovko uit Wit-Rusland die twee jaar geleden in de gevangenis belandden voor een klein drugsdelict. Ze waren toen 17 jaar oud. En we schrijven voor de Egyptische mensenrechtenverdediger Ibrahim Ezz El-Dindie vastzit vanwege zijn werk voor de Egyptische Commissie voor Rechten en Vrijheden. Het risico is groot dat het coronavirus zich in de gevangenis snel verspreidt. Daardoor loopt hun leven gevaar.

Als je komende weken één van onze kerken bezoekt liggen er weer voorbeeldbrieven van Amnesty International klaar om mee te nemen zoals we die elke maand op de 2e zondag aan het einde van de kerkdienst uitdelen.
 
De coronapandemie heeft onze wereld drastisch veranderd. Maar bij Amnesty blijven we doen wat we altijd deden: regeringen en bedrijven die mensenrechten schenden in de gaten houden en aanspreken. Ook bekijken we of regeringen voldoende zorgdragen voor de toegang tot gezondheidszorg en deze situatie niet gebruiken om mensenrechten minder serieus te nemen.
 
We willen je vragen om de komende tijd, als het mogelijk is, zoveel mogelijk door te gaan met brieven schrijven. Juist nu. Iedere brief, per post of per e-mail, telt. 
 
Je kunt de voorbeeldbrieven van je naam en adres voorzien en opsturen in een enveloppe gefrankeerd met een Internationale postzegel.
Je kunt de voorbeeldbrieven ook ‘downloaden’ van de Amnesty International ‘website’, zie:
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties.
 
Voor informatie: Bert Crama, tel. 5414103 en Clarissa van Hartingsveldt, tel. 5410451