Jaarrekeningen 2019

Bijgevoegd de concept jaarrekening 2019 van onze Gemeente, ter inzage.
Hij ligt ook in papiervorm in beide kerken. Graag reacties naar College van Kerkrentemeesters, uiterlijk 25 april 2020.
Rob H. van Nie
penningmeester

De jaarrekening van de Diaconie is hieronder ook in te kijken. Ook deze jaarrekening is in papiervorm in beide kerken beschikbaar.