Kerkdienst 5 april

De dienst is opgenomen in de Scheppingskerk.