6/4 Stille week

De kracht van de Liefde

De Veertigdagentijd bereikt in de Stille Week haar hoogtepunt. Wij worden getuige van een zich opofferende liefde die voorbij gaat aan de dood. Tegen de angst in was er overgave en vertrouwen: ‘God, die mij ziet zal mij nooit loslaten’. Ik hoop van harte dat wij deze kracht in ons mogen ervaren in de komende week waarin wij de dood en de opstanding van Jezus vieren.

Ds. Stephan Kurtzahn.