• Interview met Charles Mentink

Interview met Charles Mentink

Charles Mentink: ‘mooier dan het in de Scheppingskerk klinkt’.

In 2018 is hij met pensioen gegaan, na in de zorg werkzaam geweest te zijn, maar sinds gister is hij weer opgeroepen om aan het werk te gaan: ‘ik ben benaderd door het LUMC voor training en toetsing van medische handelingen. Natuurlijk heb ik daar direct ja op gezegd. Er hebben zich zo'n 100 gepensioneerde en oud-verpleegkundigen gemeld. Ik ben blij dat ik me nuttig kan maken en mijn onderwijsbevoegdheid en BIG registratie zijn gelukkig nog geldig’.

Mentink vertelt dat alles in een heel goede sfeer gaat. ‘Sympathieke mensen om mee te werken. Een paar ouderen waaronder één oud collega met wie ik 30 jaar geleden heb gewerkt’. Mentink begint te lachen: ‘Zij heeft nu 8 kinderen!’. Op mijn vraag wat hij dan doet zegt hij: ‘alle technische handelingen kunnen ze wel maar het is weggezakt. Dus oefenen we op oefen-fantomen (zogenaamde prikarmen, poppen etc). Ze krijgen elearning, leren achter de computer, en twee trainingsdagen en dan gaan ze meteen aan het werk’.

 Op mijn vraag hoe het verder is, zegt hij:  ‘het is vrij stil. Het werk voor de kerk staat stil en het oppassen is veel minder. Marry werkt twee dagdelen in de week in het Alrijne-ziekenhuis maar ook dat is stop gezet. Zij werkt op de geriatrische trauma-unit. Daar kom je terecht als je bijvoorbeeld een heup breekt op hoge leeftijd. Sommigen zijn licht-dement of hebben een delier en dan begeleidt Marry die mensen. Zij helpt bij de voeding, maakt een praatje en ga zo maar door. Het is erg leuk werk, de verpleging heeft het er te druk voor.  

En heb je steun aan je geloof in deze tijd? Mentink: ‘mijn geloof is een steun en een hoop dat het allemaal weer goed komt. We luisteren naar de kerkdienst via de Ipad; prachtig  te streamen via Blue-tooth naar de audio-installatie. En dan wordt het geluid over de speakers prachtig weer gegeven. Mooier dan het in de Scheppingskerk klinkt’.

Charles Mentink is lid van de Pastorale Raad Zijloord en ik ben benieuwd hoe hij contact houdt met de mensen in zijn wijk. ‘Ik bel mensen en ik kom mensen buiten tegen. Helaas heb ik een afspraak moeten afzeggen met andere pastoraal medewerkers. Het is allemaal een beetje een pas op de plaats maken’. Charles kijkt elke dag even op de kalender die vorig jaar in de Adventstijd als cadeau naar onze senioren is gegaan:  ‘ik heb de 365 dagen kalender en daar staan mooie teksten op. Goede keus geweest om dat te bestellen voor onze senioren (kerstcadeautje)’. De kalender heet ‘Deel je leven, inspiratie voor elke dag’ en is uitgegeven door de PKN. Er staan veel Bijbelteksten in maar ook teksten van mensen als Henri Nouwen (pastor) en Maarten van Roozendaal (zanger). Op 5 april staat er: ‘Dit zei God, de Heer: ‘in rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht (Jesaja 30:15)’*

Als ik vraag aan Mentink hoe hij denkt dat het verder gaat, dan zegt hij dat bezorgd is. ‘Ik ben bang dat er veel mensen gaan overlijden. Maar uiteindelijk zal die epidemie wel verdwijnen’. Charles en Marry hebben geen ouders meer dus zij hebben in hun directe nabijheid geen zorg om dierbaren op leeftijd. Hun kleindochter van veertien maanden komt wel af en toe langs. Mede omdat de dochter van Charles en Marry in de zorg werkt.

Als ik het interview wil afronden, zegt Charles op de valreep: ‘ik ben ook geïnterviewd door Henk Hemstede voor het Paasnummer van de Ontmoeting. Dat was een prettig gesprek, die Henk die kan dat wel!’ Op mijn vraag of Charles ook nog een mooie paasboodschap had, zegt hij:  ‘blijf vertrouwen op het goede’.

Ds Hester Smits

* meteen een foutje ontdekt in de kalender; er hoort te staan: Jesaja 30:15