27/3 Bemoediging van Stephan Kurtzahn

Het is nu vijf dagen geleden dat de overheid de maatregelen heeft aangescherpt om de uitbreiding van het corona virus verder in te dammen. Al deze maatregelen dwingen ons om op een andere manier te handelen dan wij gewend zijn. Vele activiteiten worden nu via de digitale weg gedaan en pastoraat vindt voornamelijk via de telefoon plaats. 

Nu de maatregelen nog tenminste tot juni van kracht zullen zijn wordt van ons veel geduld en uithoudingsvermogen gevraagd. Als protestantse gemeente Leiderdorp voelen wij ons...

juist in deze weken en maanden met elkaar verbonden. Door telefoontjes, de vieringen, nieuwsbrieven en de website proberen wij u nabij te zijn. Mogen wij juist in deze weken en maanden vertrouwen op Gods nabijheid zoals wij in Jesaja kunnen lezen:” Je hoeft niet bang te zijn want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben want ik ben jouw God. Ik zal je helpen en ik zal je sterk maken”.

Ds. Stephan Kurtzahn.