• 26/3 Waar zetelt God?

26/3 Waar zetelt God?

Een rabbi kreeg de vraag: Kunt u ons zeggen waar God zetelt?'

Hij sloot zijn ogen en dacht diep na. Stilte heerste in de kamer. Na een tijdje begon hij heel zachtjes te spreken, alsof hij ieder woord zorgvuldig afwoog.

Hij zei: 'Ik heb van mijn leermeesters geleerd, dat God overal is. Dat er geen plaats is waar de Eeuwige niet aanwezig is. Alles is vervuld van de Goddelijke Tegenwoordigheid. God vult het heelal en omvat het. Dat heb ik geleerd. En natuurlijk aanvaard ik dat als een grote waarheid. Er is geen plaats waar God niet verblijft. En toch zeg ik: Maar God zetelt alleen daar waar mensen God toestaan te zetelen...'

Waar dat is? Die vraag moeten mensen oplossen. Elke dag opnieuw. In het leven van alledag. In de politiek. In de kerk. In de eigen leefgroep.

Naar een Chassidisch verhaal