• Collecte in coronatijd

Collecte in coronatijd

Op dit moment zijn er in beide kerken weer kerkdiensten mogelijk met een gelimiteerd aantal bezoekers, en we moeten ons hierbij nog steeds aan strikte regels houden. Zo kunnen we tijdens de kerkdiensten nog niet met de collectezakken rond.

Wel staan er in de kerken bij de uitgang collecteschalen waar na de diensten een gift in gedeponeerd kan worden waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor een speciaal doel en voor het plaatselijk kerkenwerk.

Maar nog lang niet iedereen voelt zich vrij en veilig om de diensten te bezoeken. Wij vragen je daarom om regelmatig een gift over te maken naar de Diaconie onder vermelding van 'collectes'. Deze inkomsten worden dan maandelijks verdeeld over de collectedoelen en het plaatselijk kerkenwerk. Wil je geen verdeling, geef dan op de overschrijving duidelijk aan waarvoor de gift bestemd is.

Je kunt je gift overmaken op het Triodos banknummer NL15 TRIO 0390 5394 22 t.n.v. Diaconie Leiderdorp onder vermelding van ‘collectegift’ of specifieke bestemming. Wekelijks wordt op de website en in de Zondagsbrief vermeld waar de collecte van deze zondag voor bestemd is.

Ook is het mogelijk om je gift via de collecte-app APPOSTEL over te maken. Voor meer informatie, kijk hier.

Samen zijn we een Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.