• Een alternatieve collecte

Een alternatieve collecte

Nu er geen fysieke kerkdiensten meer zijn, kunnen we ook niet meer met de collectezak rond.

Maar barmhartigheid en solidariteit blijven Bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van corona, en misschien dan zelfs nog meer! Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is.

De komende periode laat de Diaconie het eerder opgestelde collecterooster los, om zo meer in te kunnen spelen op de actualiteit. Wij vragen je om wekelijks of maandelijks een gift over te maken naar de Diaconie onder vermelding van 'collectes'. Deze inkomsten worden dan verdeeld over de specifieke collectedoelen en het plaatselijk kerkenwerk.

Je kunt je gift overmaken op het Triodos banknummer NL15 TRIO 0390 5394 22 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Leiderdorp onder vermelding ‘collectegift’.

Zondag 29 maart is de collecte bestemd voor hulp aan de vluchtelingen die klem zitten in Griekenland. Sinds eind februari laat de Turkse regering vluchtelingen door richting de Griekse grens. Dat leidt daar tot grote spanningen. Ook op de Griekse eilanden is de situatie gespannen. Zoals op Lesbos waar meer dan 20.000 vluchtelingen verblijven in kamp Moria, terwijl dat kamp gebouwd is om 3.000 mensen op te vangen. Huisvesting, hygiënische en medische voorzieningen zijn volstrekt onvoldoende. Zeker nu ook in Griekenland het coronavirus steeds meer mensen treft, verslechtert de situatie voor vluchtelingen meer en meer. De lokale partners van Kerk in Actie geven concreet hulp aan vluchtelingen, zoals onderdak en maaltijden voor alleenreizende vluchtelingkinderen.