De kerk tijdens de corona crisis

De Leiderdorpse kerk zoekt veilige manieren om door te gaan.

Ondanks de aangescherpte maatregelen rondom het Corona-virus blijven de Dorpskerk en Scheppingskerk in Leiderdorp open. Mensen zijn een aantal ochtenden in de week welkom in de kerken voor een gesprek of om een kaarsje te branden – op gepaste afstand. Daarnaast wordt er elke zondagochtend een kerkdienst uitgezonden via internet, die live of op een later moment beluisterd kan worden. “Zo zijn wij toch verbonden met elkaar”, aldus dominee Stephan Kurtzahn van de Protestantse Gemeente Leiderdorp.

“De situatie waarin wij ons bevinden heeft iets weg van een surrealistische film”, vindt Kurtzahn, die afgelopen zondag voorging voor een lege kerkzaal. “Tegelijkertijd gebeurt er iets bijzonders: de hectiek van de dag maakt plaats voor stilte en rust.” In zijn preek sprak hij over de kansen die de crisis ons biedt: om de aarde te laten herstellen, om na te denken over de zin van het bestaan en om écht om te zien naar elkaar, ook al kunnen we niet bij elkaar op bezoek. “Laten wij ons richten op al diegenen die niet gezien worden. Op de mensen in Syrië. Op de vluchtelingen op Lesbos. Op mensen die geen aandacht krijgen. En laten we om genezing bidden.”

De Protestantse Gemeente Leiderdorp wil zoveel mogelijk voorkomen dat mensen in de huidige situatie vereenzamen. Daarom zijn de Leiderdorpse kerken vier ochtenden per week open: de Scheppingskerk op maandag- en donderdagochtend, de Dorpskerk op dinsdag- en woensdagochtend, telkens van 10.00 tot 12.00 uur. Bezoekers die dat willen kunnen in gesprek met een pastoraal medewerker of predikant. Uiteraard wordt voldoende afstand gehouden en wordt het aantal bezoekers in de gaten gehouden.

Wie thuis niet voldoende om handen heeft, kan een puzzel komen lenen. Ook kunnen er producten worden ingeleverd voor de Voedselbank. Binnenkort begint er een kaartenactie, waarbij mensen elkaar kaarten kunnen sturen. Activiteiten zoals de maandelijkse inzameling van oud papier, de boekenmarkt op 15 en 16 mei en vele andere activiteiten zijn inmiddels afgelast.
 
Om contact en inspiratie te blijven bieden, heeft de Leiderdorpse kerk de website volledig aangepast. Bezoekers kunnen filmpjes bekijken van de dominees Stephan Kurtzahn en Hester Smits, een gebed of gedicht lezen of een dienst beluisteren. Er staan knutselfilmpjes op en filmpjes waarop mensen de kijker begroeten. De website wordt dagelijks ververst.
 
Wie zich alleen voelt en een gesprek wil, moet niet schromen om te bellen, benadrukken zowel Smits als Kurtzahn.  “De kerk is altijd bereikbaar. Daarvoor hoef je geen lid van de kerk te zijn.” Hester Smits is bereikbaar via 06-51627241, Stephan Kurtzahn via 071-7503774. Ook een dienst mee- of terugluisteren? Kijk op www.kerkomroep.nl en zoek op ‘Scheppingskerk Leiderdorp’.