Stephan Kurtzahn: de wereld komt op adem

Een paar dagen geleden las ik op het nieuws dat de kanalen van Venetië weer helder zijn omdat er geen boten meer op mogen varen. Het is alsof alles in deze weken weer op adem komt. In symbolische zin is het in deze weken zondag. Een rustdag die blijkbaar nodig is opdat ons dagelijkse leven, opdat ook onze aarde weer kan regenereren en herstellen.

En misschien kunnen deze weken ons ook met deemoed vervullen en leert de mensheid weer bepaalde kernwaarden te hanteren om naar elkaar om te zien. Misschien kunnen wij in deze weken ook aan al die mensen denken die dagelijks vluchten voor oorlog en geweld. Mensen die zich niet gezien en gehoord voelen terwijl ze lijden. Hoe ontroerend klonk in de afgelopen week het luiden van de kerkklokken.
Een roep om zegen en kracht voor de mensheid en hoe verbindend was de werking hiervan. Misschien bieden deze weken ons een kans om ons verbonden te blijven voelen met elkaar?
Moge de genade van God u zegenen en in u zijn. Moge de vrede en de hoop u vervullen.