• 22/3 Thuisviering van de PKN

22/3 Thuisviering van de PKN

Nodig bij deze viering

Bijbel (in de vertaling van 2004, of een uitgave naar uw keuze)
Liedboek voor de kerken (uitgave 2013)

In deze viering volgen we de orde zoals beschreven in het Dienstboek, een proeve, deel 1, voor Schrift, Maaltijd, Gebed, 1998), de orde voor de Samenkomst van de huisgemeente.

Wie begeleiding bij de liederen zoekt, kan die vinden op www.kerkliedwiki.nl. Bij nieuwe of onbekende liederen in deze viering staat een link waar u de melodie kunt horen.