• Voedselbank

Voedselbank

De Voedselbank heeft het moeilijk 

Nu supermarkten minder kunnen leveren, komt de Voedselbank in de knel. Wij willen helpen, maar een grote inzameling is niet meer mogelijk. Daarom kan er iedere maandag en donderdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur houdbaar voedsel worden ingeleverd bij de Scheppingskerk, en iedere dinsdag en woensdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur in de Dorpskerk. In beide kerken staan kratten klaar om gevuld te worden met uw gulle gaven.

Er wordt vooral gevraagd naar goed gesloten houdbare waar en schoonmaak producten. Denk aan potten en blikken groente, soep, vis of vlees. Pasta met sauzen, broodbeleg etc. Geen zakken die te makkelijk scheuren en niets wat al open is geweest.

Wie zelf boodschappen doen in deze tijd gevaarlijk of bezwaarlijk vindt, kan ook een gift overmaken op de rekening van de Diaconie. Nummer NL15 TRIO 0390 5394 22 onder vermelding van Voedselbank. De Diaconie zorgt dan na overleg met de Voedselbank voor inkoop van producten waar op dat moment de grootste behoefte aan is.