Lente deel 4

MAAR DE LENTE WIST HET NIET...

En toen kwam de dag van bevrijding… De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was. En dat het virus had verloren! Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!

En toen ging iedereen de straat op... Met tranen in de ogen... Zonder maskers en handschoenen… De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was. En de wereld was mooier en liefdevoller geworden. En de mensen waren humaner geworden. En ze hadden weer waarden en normen. De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen.

Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan.

En toen kwam de zomer....
Omdat de lente het niet wist...

En hij was er nog steeds. Ondanks alles. Ondanks het virus. Ondanks de angst. Ondanks de dood. Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen de kracht van het leven…

Susan Blanco (De Taalrecycler)