• 19/3 Gebed

19/3 Gebed

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.

Door golven heen, door storm en nacht, leidt mij uw hand, U blijft nabij.

Uw vrede diep, uw liefde groot, verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.

Mijn vaste rots, mijn fundament, U bent de grond waarop ik sta.

Lied 939:1