19/3 Licht op in ons

Liefde die groter is dan ons hart, wij roepen U om hulp omdat we niet weten waar we het anders zoeken moeten.

Zie onze zorg over wat er in de wereld gebeurt, in ons land, op de plaats waar wij wonen, zie ons verdriet over wat mensen mee moeten maken maar ook onze schaamte over wat mensen elkaar aan doen.

Zie de verbondenheid die ontstaat tussen mensen, de spontane bezoekjes, vragen, telefoontjes, het applaus voor de mensen die in de zorg wonen en de kerkklokken die in het hele land klonken.

Zie om naar iedereen die zich niet goed raad weet, die, tegen wil en dank, geliefden buiten de deur houdt, die uw nabijheid juist nu zo nodig heeft.

Wij vertrouwen op u, God, en daarom roepen wij u om hulp.
Wees ons nabij, in uw Woord en in goede mensen om ons heen.
Licht op in ons zodat wij hoop en vertrouwen houden.

ds Hester Smits