Gebed

In een wereld waar het coronavirus heerst.

God,

we leven in een spannende tijd vol verwarring en onzekerheid.
Wees met ons als we bezorgd zijn of bang voor onszelf of voor onze familie.
Geef ons alle kracht die nodig is om vertrouwen te houden.

Wees met ons als we ons teleurgesteld voelen over iets wat niet door kan gaan.
Help ons om te accepteren dat strenge maatregelen echt móéten.

Wees met ons als we ons vertwijfeld afvragen hoe dit toch opeens kan gebeuren.
Geef ons het lef om mens te zijn in een wereld waar niet alles maakbaar is.

We bidden u in het bijzonder voor alle zieken en hun familieleden.
Dat ze sterk genoeg zullen zijn om het virus de baas te kunnen.
En voor allen in de gezondheidszorg die klaar staan om anderen te helpen.
Geef ze de kracht om het vol te houden en laat ze genoeg waardering krijgen.

Oase Magazine, maandag 16 maart
met dank aan Ellen, die het mij appte (Hester Smits)