Besluit moderamen

De regering nam donderdag 12 maart het ingrijpende besluit om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. De Protestantse Kerk Nederland raadt gemeenten aan om dat ook te doen als het om kerkdiensten gaat.

Het moderamen van onze kerkenraad heeft met een bezwaard hart donderdagavond 12 maart besloten om dit beleid te volgen en dus zullen er tot en met 6 april 2020 geen kerkdiensten gehouden worden in de Dorpskerk noch in de Scheppingskerk. Per 23 maart j.l. is deze termijn verlengd tot 1 juni.

Omdat het moderamen zich terdege realiseert hoezeer gemeenteleden hechten aan kerkdiensten is besloten om op zondagmorgen om 10.00 uur een online dienst vanuit de Scheppingskerkuit te zenden. Deze is vooraf opgenomen en er zullen geen gemeenteleden aanwezig zijn. Onze eigen predikanten zullen daarin voorgaan, steeds vanuit de Scheppingskerk. Het zal uitgezonden worden via kerkomroep.nl. en hier op de website bij Kerkdiensten.
 
Verder zullen alle andere activiteiten van onze kerkelijke gemeente tot 1 juni ook geannuleerd worden om het risico's op besmetting zo klein mogelijk te houden. De kerk is op vier ochtenden in de week open en er staan kratten om spullen voor de voedselbank te verzamelen. De bezoekers wordt gevraagd om 1,5 meter afstand te houden van elkaar en er wordt opgelet dat er niet teveel mensen tegelijk in de kerk bij elkaar zijn.
 
Als moderamen beseffen we dat we in tijden van onzekerheid leven. Wanneer het coronavirus van invloed is op je gezondheid, of op die van je naasten, als het je raakt in je werk of bedrijfsvoering, in je reisplannen en familiebezoek, wensen we je veel sterkte.

Laten we elkaar dragen in gebed.
 
Rob van Nie, voorzitter
Hans Kapteyn, scriba