• Photo by Greg Rosenke on Unsplash

Het Kruis, een schandaal?

Cursus van vier avonden in de Scheppingskerk

Buitengewoon: een martelwerktuig dat het centrale symbool van het christendom werd. Maar zowel de kruisdood van Jezus als zijn opstanding uit de doden stuit bij moderne mensen op onbegrip. Het lijdt geen twijfel dat Jezus’ terechtstelling een politieke afrekening is geweest maar hoe staat het met de religieuze duiding van zijn kruisdood?

Jezus was ervan overtuigd dat hij ‘moest’ sterven. Wat is de oorsprong van dit ‘moeten’? De wil van de vader? Wat betekent het dat zijn sterven in verband gebracht wordt met ons falen nu? Wat is de mogelijke band tussen Jezus’ dood en de voltrekking van ons leven?

Deze indringende vragen komen aan de orde in een cursus van vier avonden in maart. Centraal staat de vraag: Waarom werd Jezus gekruisigd en wat is de betekenis daarvan voor mensen in de 21ste eeuw?

De cursus wordt gegeven door Drs. B.F. Drewes die zijn sporen in het theologisch onderwijs verdiend heeft. Hij gaf deze cursus eerder in de Protestantse Gemeente Oegstgeest en is bereid die ook in Leiderdorp te verzorgen.

We gaan ons vier avonden in verschillende gedeelten van het Nieuwe Testament verdiepen. Daarbij letten we op de variatie tussen de vier evangelisten. We worden ook geholpen door enkele kruisafbeeldingen van kunstenaars.

Komt u meedoen?

Leiding: Drs. B.F. Drewes
Plaats: Scheppingskerk
Data: 5, 12, 19 en 26 maart 2020.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Graag opgeven bij: Marja Meerburg, Hoofdstraat 177, 2351AG Leiderdorp, T. 071-8877880 of 06-45149435 of  marja.meerburg@ziggo.nl

Wanneer

do 5 maart 2020 20:00-22:00u
Scheppingskerk
do 12 maart 2020 20:00-22:00u
Scheppingskerk
do 19 maart 2020 20:00-22:00u
Scheppingskerk
do 26 maart 2020 20:00-22:00u
Scheppingskerk