• Vespers Veertigdagentijd

Vespers Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd, ook wel Vastentijd genoemd, is de periode voorafgaand aan het Paasfeest waarin vasten en bezinning centraal staan.

Inkeer en verstilling zijn de rode draad in de korte vieringen: een moment van bezinning, inspiratie en tot rust komen halverwege de week. We zingen en bidden, worden stil en komen zo op het spoor van wie wij zijn, hoe wij in het leven staan en hoe onze relatie met de ander en met God is.

De Protestantse Gemeente organiseert deze vespers in samenwerking met de Rooms-Katholieke parochie ‘De Goede Herder’.

Op donderdag 26 maart wordt de vesper voorafgegaan door een vastenmaaltijd, die om 18.00 uur begint. 

Er worden zes oecumenische vespers gehouden. Deze vespers hebben een sobere liturgie en zijn thematisch van opzet: licht, muziek, gebeden, stilte en samen zingen. Even tot rust komen in de hectiek van alledag.

‘Dat ik aarde zou bewonen’ is het thema van de vesperdiensten.
In de in de 40-dagentijd - de ‘stille tijd’ in aanloop naar Pasen - staan de Scheppingsverhalen uit het eerste Bijbelboek (Genesis) centraal. Het thema ‘Dat ik aarde zou bewonen’ is tevens de titel van een lied van Huub Oosterhuis. De verhalen in de vespers gaan over de mens van vroeger en van nu en van morgen. God bracht de mens in de tuin van Eden, om de aarde ‘te bewerken en erover te waken’. Dat is onze roeping, maar wat komt daarvan terecht?

Belangstellenden zijn van harte welkom op 27 februari in de Dorpskerk (Hoofdstraat 19), 5 maart De Goede Herder (Hoge Rijndijk 18 Zoeterwoude-Rijndijk), 12 maart Dorpskerk, 19 maart De Goede Herder, 26 maart Dorpskerk (hieraan voorafgaand om 18 uur de vastenmaaltijd) en 2 april De Goede Herder (viering van Boete en Verzoening). De vespers zijn gratis toegankelijk.
 
Datum: 27 februari, 5, 12, 19, 26 maart en 2 april
Tijd: 19.15 uur - 20.00 uur
Locatie: afwisselend in de Dorpskerk en de Goede Herderkerk in Zoeterwoude-Rijndijk
Contactpersoon: Liesbeth van Meeteren, tel. 589 56 09Wanneer

do 27 februari 2020 19:15-19:45u
Dorpskerk
do 5 maart 2020 19:15-19:45u
De Goede Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk
do 12 maart 2020 19:15-19:45u
Dorpskerk
do 19 maart 2020 19:15-19:45u
De Goede Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk
do 26 maart 2020 19:15-20:00u
voorafgaand vanaf 18.00 uur vastenmaaltijd
Dorpskerk
do 2 april 2020 19:15-20:00u
De Goede Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk