• Actie Kerkbalans
  • Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans

Protestantse Gemeente zamelt geld in voor werken en kerken 
 
De Protestantse Gemeente Leiderdorp doet mee aan de landelijke Actie Kerkbalans. Tot 1 februari zamelen vrijwilligers van de kerkelijke gemeente geld in om het vele waardevolle werk dat de kerk doet te kunnen voortzetten.

De opbrengsten van de Actie Kerkbalans vormen de basis waarop kerken, die geen subsidie ontvangen, financieel steunen. In Leiderdorp besteedt de Protestantse Gemeente de inkomsten onder meer aan het beheer en onderhoud van hun kerkgebouwen. De monumentale Dorpskerk in de Hoofdstraat bestaat in 2020 400 jaar en de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan is al ruim een halve eeuw in gebruik.

Niet alleen de gebouwen, maar ook de vele laagdrempelige activiteiten van de kerkelijke gemeente kosten geld. Zo ondersteunt de diaconie kwetsbare groepen in de samenleving en organiseert de kerk activiteiten voor jong en oud. De Protestantse Gemeente Leiderdorp heft geen contributie, maar moet het vooral hebben van vrijwillige bijdragen.

Ook mensen die geen lid zijn kunnen geld overmaken ten name van Protestantse Gemeente Leiderdorp, op rekening NL31 INGB 0005 1231 96, o.v.v. gift. Zo’n bijdrage is aftrekbaar bij de belasting als gift aan een goed doel (ANBI).