• Vespers stille tijd

Vespers stille tijd

Evenals voorgaande jaren worden er in de veertigdagentijd voor Pasen oecumenische vesperdiensten georganiseerd waarin vasten en bezinning centraal staan.

Het thema is: ‘mens waar ben je’


De Protestantse Gemeente organiseert deze vespers in samenwerking met de Rooms-Katholieke parochie ‘De Goede Herder’.

De Veertigdagentijd, ook wel Vastentijd genoemd, is de periode voorafgaand aan het Paasfeest, waarin vasten en bezinning centraal staan.

Eigenlijk telt deze periode 46 dagen, maar omdat op de zes zondagen in deze periode niet gevast wordt, komt de periode uit op veertig dagen. Voor sommige mensen is het vasten een onderdeel van deze periode. Velen vasten echter op andere manieren, bijvoorbeeld door soberder te leven. 

In deze 40dagentijd staan wij dit jaar stil bij de vraag van God, ‘Mens, waar ben je?’ Deze vraag daagt ons uit na te denken over waar en waarvoor wij zelf staan. Wie ik ben, naar wie ik mijn oor te luister leg en of ik (te) snel een oordeel vel. Een plaatsbepaling. Misschien eerder een herijking.

De vraag ‘Mens, waar ben je?’ doelt in de kern op de verantwoordelijkheid die iedere mens heeft, voor zichzelf, voor zijn medemensen en voor de wereld als geheel. De vraag kan uitgebreid worden: Mens, waar ga je heen?, Wat is onze gezamenlijke toekomst.

Wat kun je doen en laten op het gebied van soberheid?
Wat kun je doen en laten op het gebied van spiritualiteit?
Wat kun je doen en laten op het gebied van solidariteit? 
 
Soberheid, solidariteit en spiritualiteit zijn de basis voor een gelovig leven waarin duurzaamheid centraal staat. Er wordt veel gesproken over duurzaamheid in onze samenleving en dat is belangrijk. Toch gaat het dan al snel alleen over zonnepanelen en windmolens. Duurzaamheid gaat over veel meer: hoe gaan we om met de aarde waarop we leven? Hoe gaan we om met elkaar? Hoe gaan we om met de verschillen tussen arm en rijk? Hoe geven we vorm aan een levensstijl die niet ten koste gaat van toekomstige generaties? In teksten uit de bijbel vinden we een basis voor een spiritualiteit van duurzaamheid. Zo kunnen inkeer, soberheid, spiritualiteit en  solidariteit een venster openen op Pasen.

Inkeer en verstilling zijn de rode draad in de korte vieringen, een moment van bezinning, inspiratie en tot rust komen halverwege de week. We zingen en bidden, we worden stil en komen zo op het spoor van wie wij zijn, hoe wij in het leven staan en hoe onze relatie met de ander en met God is.

Op donderdag 4 april wordt de vesper voorafgegaan door een vastenmaaltijd, die om 18.00 uur begint.

Datum en locatie:
07 maart         Dorpskerk
14 maart         De Goede Herderkerk, Zoeterwoude Rijndijk
21 maart         Dorpskerk
28 maart         De Goede Herderkerk, Zoeterwoude Rijndijk
04 april            Dorpskerk, hieraan voorafgaand de vastenmaaltijd om 18.00 uur
11 april            De Goede Herderkerk viering van Boete en Verzoening

Tijd: 19.15 - 19.45 uur
Contactpersoon: Liesbeth van Meeteren, tel. 589 56 09


Wanneer

do 7 maart 2019 19:15-19:45u
Dorpskerk
do 14 maart 2019 19:15-19:45u
De Goede Herderkerk, Zoeterwoude Rijndijk
do 21 maart 2019 19:15-19:45u
Dorpskerk
do 28 maart 2019 19:15-19:45u
De Goede Herderkerk, Zoeterwoude Rijndijk
do 4 april 2019 19:15-19:45u
+ vastenmaaltijd om 18.00 uur
Dorpskerk
do 11 april 2019 19:15-20:00u
De Goede Herderkerk, Zoeterwoude Rijndijk