• Ontmoetingsochtend 65+

Ontmoetingsochtend 65+

Iedere derde donderdag van de maand staan de deuren van de Kapelzaal van de Scheppingskerk open om je te ontvangen voor een gezellige en interessante ontmoetingsochtend

Een ochtend om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie.

Er wordt altijd iemand uitgenodigd die de ochtend opluistert met een presentatie.

Eerder konden wij gastsprekers welkom heten die ons iets kwamen vertellen en/of laten zien over de lier, iconen schilderen, de gemeentelijke politiek, koninklijke onderscheidingen, oikocredit en Pesach.

Je bent van harte welkom!

De Ontmoetingsochtenden in 2019 zijn:
21 febr.       mevr. Hemrica, over het straat-pastoraat in Leiden
21 maart     dhr. Binnendijk, imker
18 april       dhr. Van Huut, over de schooltuinen in Leiderdorp
16 mei        quiz
Tijd: 10.15-12.00 uur

Voor meer informatie:
Jelly Bakker
tel.: 071-5760816
email: j.bakkeramels@telfort.nl