• Retraitedag

Retraitedag

Zien met andere ogen
 
Tijdens retraites komen wij tot onszelf en tot God, de bron van het leven. Wij laten los wat ons dagelijks bezig houdt. Wij komen op adem, verinnerlijken en richten ons op onze ziel.

We gaan tijdens deze retraitedag op zoek naar innerlijk licht en innerlijke kracht met behulp van ‘verbeelding’.

Wat zie je? Is er nog meer te zien? Wat ziet de ander? Hoe ziet de ander het? Hoe ziet de ander jou?
Wat speelt er allemaal mee als je ergens naar kijkt, welke factoren hebben daar invloed op?

Anders leren kijken gaat niet alleen over ons denken, over hoe we besluiten dingen te zien. Het gaat dieper: het gaat over de grondtoon van waaruit we leven: angst of vertrouwen.

Door middel van innerlijk kijken en het ontmoeten van de ander onderzoeken we onze visie.
In onze verbeelding bevinden zich onze innerlijke bronnen waaruit we kunnen putten om onszelf te versterken. Graag willen wij samen met jullie op zoek gaan naar onze eigen innerlijke kracht met behulp van beelden en verbeelding.

We houden meditaties en stiltewandelingen, werken in groepen en er zijn korte meditatieve vieringen. Zoals in de kloostertraditie, lunchen we samen.

Datum: 25 mei 2019
Tijd: 10.00 - 17.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
Locatie: Dorpskerk
Begeleiding: Sijma Rasser en Liesbeth van Meeteren
Kosten: € 30,- incl koffie/thee en lunch
Info en aanmelding: cbileiderdorp@gmail.com  

Deze activiteit wordt door het Centrum voor Bezinning en Inspiratie verzorgd.
Zie ook de website van het cbi.


Wanneer

za 25 mei 2019 10:00-17:00u
Dorpskerk