• Bijbel gespreksgroepen

Bijbel gespreksgroepen

Er zijn diverse gesprekskringen in onze gemeente die in het teken staan van ontmoeting en het geloofsgesprek

Zo is er de maandelijkse Bijbelkring in 't Trefpunt, is er een gespreksgroep 'Geloven in deze Tijd', of kun je eens een kijkje nemen bij de Bosdreefkring of de Wilddreefkring.

Bijbelkring in ’t Trefpunt
Anderhalf uur lezen we en praten we met elkaar. Het eerste gedeelte over een preek die gehouden is in één van onze kerken. Het tweede gedeelte over de Bijbeltekst die de komende zondag op het leesrooster staat. Alle ruimte voor het geloofsgesprek, maar wel mét humor en gezelligheid. Eens in de zes weken komen we bij elkaar in t Trefpunt met ongeveer acht tot twaalf mensen. Omdat we elke keer weer een andere tekst lezen kun je er voor kiezen om elke keer te komen of wanneer het je past. Een kopje koffie met preek en Bijbeltekst om samen na te denken over de betekenis van geloven in ons leven hier en nu. Je hoeft je niet op te geven, je kunt zo binnenlopen. Welkom!

Data: Donderdagen 13 september, 25 oktober, 13 december
Tijd: 10.30-12.00 uur
Locatie: ‘t Trefpunt
Meer info bij: hestersmits@ziggo.nl of tel. 887 99 50

Geloven in deze tijd
De Gespreksgroep 'Geloven in deze tijd' gaat ook komend seizoen weer van start. We beginnen ons gesprek over 'wat wij geloven' met het boek van Jean- Jacques Suurmond: 'GOD ZIJN', een oefening in bescheidenheid. Suurmond schrijft aan de hand van de geloofsbelijdenis van Nicea over verschillende, uiteenlopende onderwerpen o.a. Bestaat God? Humor, de zuster van geloof; Is religieknellend? Het geheim van het leven (etc.). Ook dit boek zullen we weer op onze manier gaan bespreken, vanuit onze persoonlijke vragen en geloofswereld. Vooral luisterend naar elkaar en waar mogelijk ook naar de inhoud van het boek. Bas den Dekker is de gespreksleider; soms op vrijwillige basis één van de groepsleden.

Startdatum: 27 september
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Locatie: Scheppingskerk
Contactpersoon: Marianne van der Bijl, tel 589 71 10 email: dmvdbijl@gmail.com

Bosdreefkring
Deze kring komt één keer per maand ’s middags bij elkaar in de Scheppingskerk.
De kring is gestart vanuit de Bosdreef, maar inmiddels is hij opengesteld voor iedereen. De kring wordt geleid door ds. Esther de Paauw. Vanuit de Bijbel of een boekje gaan we met elkaar in gesprek over het geloof. De kring bestaat uit dames die wat ouder zijn. Nieuwe leden zijn ongeacht leeftijd of sekse van harte welkom!

Contactpersoon: Gerry Fossen, tel. 541 52 05
Email: gerry.fossen@gmail.com

Wilddreefkring
De Wilddreefkring komt één keer per maand op een maandagmiddag bijeen onder leiding van Ds. Henk Hemstede. We gaan met elkaar in gesprek over het Bijbelboek Jozua.

Startdatum: 10 september
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Waar: Bep Schippers, Grotiuslaan 11
Contactpersoon: Bep Schippers, tel. 589 06 41