• Kerkelijk bureau

Kerkelijk bureau

Bij het kerkelijk bureau en de ledenadministratie kunt u terecht voor administratieve zaken.

Je vindt onderaan dit bericht ook het rooster voor de Ontmoeting.

Kerkelijk Bureau
Het kerkelijk bureau wordt beheerd door Tim Brouwer de Koning en is open op maandag- en donderdagmorgen van 9-12 uur. Informatie voor de zondagsbrief moet uiterlijk op donderdag om 09:00 uur ingeleverd zijn bij het kerkelijk bureau.

Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp.
e-mail: kerkbureau@pgleiderdorp.nl
telefoon: 071-5890259

Ledenadministratie

Wil je lid worden van onze gemeente, een adreswijziging doorgeven of de geboorte van je kind melden, dan kun je contact opnemen met de ledenadministratie. De administratie wordt beheerd door Terez Roest. Zij is maandagmorgen van 9-12 uur op het kerkelijk bureau aanwezig.

Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp.
e-mail: ledenadm@pgleiderdorp.nl
telefoon: 071-5890259

Collecterooster
In het collecterooster is de bestemming voor de eerste collecte weergegeven, zo mogelijk met het specifieke doel. De tweede collecte is altijd voor het plaatselijk kerkenwerk.
Heb je de collecte gemist en wil je toch graag bijdragen voor een specifieke doel, dan kan dit door je gift over te maken op:

Diaconie: NL15TRIO 0390 5394 22
Kerk in Actie Buitenland (ZWO): NL47 INGB 0000 1201 33
Onder vermelding van datum en collectedoel. Of door gebruik te maken van onze kerkgeld app.

De penningmeesters van de Diaconie of de Zending (ZWO) zorgen dan dat je gift op de bestemde plaats komt.