Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau en de ledenadministratie voeren allerlei werkzaamheden uit ten behoeve van onze gemeenschap. U kunt bij hen terecht voor allerlei administratieve zaken en vragen.

Je vindt hier ook het rooster voor de Ontmoeting en het Collecterooster.

Het kerkelijk bureau en de ledenadministratie voeren werkzaamheden uit ten behoeve van onze gemeenschap. Je kunt bij hen terecht voor allerlei administratieve zaken en vragen. 

Kerkelijk Bureau
Het kerkelijk bureau wordt beheerd door Tim Brouwer de Koning en is open op maandag- en donderdagmorgen van 9-12 uur. Informatie voor de zondagsbrief moet uiterlijk op donderdag om 09:00 uur ingeleverd zijn bij het kerkelijk bureau. 

Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp.
e-mail: kerkbureau@pgleiderdorp.nl
telefoon: 071-5890259

Ledenadministratie

Wil je lid worden van onze gemeente, een adreswijziging doorgeven of de geboorte van je kind melden, dan kun je contact opnemen met de ledenadministratie. De administratie wordt beheerd door Terez Roest. Zij is maandagmorgen van 9-12 uur op het kerkelijk bureau aanwezig.

Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp.
e-mail: ledenadm@pgleiderdorp.nl
telefoon: 071-5890259

Collecterooster
In het collecterooster is de bestemming voor de eerste collecte weergegeven, zo mogelijk met het specifieke doel. De tweede collecte is altijd voor het plaatselijk kerkenwerk.

Heeft u de collecte gemist en wilt u toch graag bijdragen voor dit specifieke doel, dan kan dit door uw gift over te maken op:

Diaconie: NL15TRIO 0390 5394 22
Kerk in Actie Buitenland (ZWO): NL47 INGB 0000 1201 33

Onder vermelding van datum en collectedoel. De penningmeesters van de Diaconie of de Zending (ZWO) zorgen dan dat uw gift op de bestemde plaats komt.