• Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het financieel beheer van onze gemeente. Zij stellen de begrotingen en jaarrekeningen op, voeren het personeelsbeleid, beheer van de gebouwen en de geldwerving.

Ook kun je hier collectebonnen bestellen en kosten declareren.

Financiële administratie
Voor vragen over de vrijwillige bijdrage (Actie Kerkbalans), declaraties en andere financiële zaken kun je contact opnemen met de penningmeester Jitze van Leenen. Bij voorkeur via de email: fin-administratie@pgleiderdorp.nl

Bankrekeningnummers
NL66 INGB 0002 6596 39: alle kerkelijke projecten, CBI, renovatie Trefpunt, onder vermelding van de bestemming van uw gift
NL31 INGB 0005 1231 96: actie kerkbalans (onder vermelding van ‘actie kerkbalans 2022-2023-enz..)
NL12 RABO 0373 7243 49: paascollecte, solidariteitskas, kerkblad Ontmoeting en eindejaar collecte
NL37 RABO 0335 6636 21: bloemendienst Dorpskerk
NL75 INGB 0007 8276 37: bloemendienst Scheppingskerk
NL05 RABO 0335 6005 65: collectebonnen, onder vermelding van pakket A-B-C-D-E
voor bestelling collectebonnen klik HIER

Bestellen collectebonnen
Collectebonnen zijn er in drie waarden:
Blauwe bonnen van € 0,75, groene bonnen van € 1,00 en wittebonnen van € 2,00.

Je kunt de bonnen bestellen door geld over te maken op bankrekening: NL05 RABO 0335 6005 65 t.n.v. Protestantse Gemeente Leiderdorp onder vermelding van het gewenste pakket.

Je kunt bestellen:
Pakket A van € 75,-: 5 vellen van 20 bonnen à € 0,75
Pakket B van € 60,-: 3 vellen van 20 bonnen à € 1,00
Pakket C van € 70,-: 2 vellen van 20 bonnen à € 0,75 en 2 vellen van 20 bonnen à € 1,00
Pakket D van € 120,-: 3 vellen van 20 bonnen à € 2,00
Pakket E van € 120,-: 2 vellen van 20 bonnen à € 2,00 en 2 vellen van 20 bonnen à € 1,00

Na ontvangst van de overboeking worden de bonnen bij je thuis bezorgd. Informatie en bestellingen bij de de penningmeester van het college van kerkrentmeesters, Jitze van Leenen via email: fin-administratie@pgleiderdorp.nl. Voor de inkomstenbelasting zijn, onder bepaalde voorwaarden, collectebonnen als giften aftrekbaar.

Declareren kosten
Je wordt verzocht gebruik te maken van het nieuwe declaratieformulier en de onderstaande gebruikers instructie te volgen.
1. Download het declaratieformulier van de website (onderaan dit bericht).
(Je kunt ook een blanco declaratie op uw eigen PC opslaan. Dan heb je altijd een declaratieformulier bij de hand.)
2. Je vult het declaratieformulier volledig in.
3. Je beschrijf het doel waarvoor je de uitgaven gedaan hebt.
4. Je voegt de originele aankoopnota’s bij (geen kopieën en geen scans).
5. Je ondertekent het declaratieformulier.
6. Je levert alle stukken in bij de voorzitter Pastorale Raad, taakgroep of College.
7. Deze controleert de declaratie en ondertekent die voor akkoord.
8. Alle stukken kunnen vervolgens gedeponeerd worden in de zwarte postbus van de financiële administratie naast de kopieermachine in de Scheppingskerk of kunnen digitaal worden verzonden naar fin-administratie@pgleiderdorp.nl.
9. Volledig ingevulde declaratieformulieren (voorzien van de aankoopnota’s en de noodzakelijke handtekeningen) worden zo spoedig mogelijk betaald.