Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het financieel beheer van onze gemeente. Zij stellen de begrotingen en jaarrekeningen op, voeren het personeelsbeleid, beheer van de gebouwen en de geldwerving.

Ook kunt u hier uw collectebonnen bestellen of uw kosten declareren.

Financiële administratie
Voor vragen over uw vrijwillige bijdrage (Actie Kerkbalans), declaraties en andere financiële zaken kunt u contactopnemen met de penningmeester Adrie Troost. Bij voorkeur via de email: fin-administratie@pgleiderdorp.nl


Bankrekeningnummers:
NL66 INGB 0002 6596 39: alle kerkelijke projecten, CBI, renovatie Trefpunt, onder vermelding van de bestemming van uw gift
NL31 INGB 0005 1231 96: aktie kerkbalans (onder vermelding van ‘actie kerkbalans 2018- 2019-enz..)
NL74 FVLB 0699 7686 16: paascollecte, solidariteitskas, kerkblad Ontmoeting en eindejaar collecte
NL37 RABO 0335 6636 21: bloemendienst Dorpskerk 
NL75 INGB 0007 8276 37: bloemendienst Scheppingskerk
NL05 RABO 0335 6005 65: collectebonnen, onder vermelding van pakket A-B-C-D-E
voor bestelling collectebonnen klik HIER 

Bestellen collectebonnen:
Collectebonnen zijn er in drie waarden: 
Blauwe bonnen van € 0,75, groene bonnen van € 1,00 en wittebonnen van € 2,00.

U kunt de bonnen bestellen door geld over te maken op bankrekening: NL05 RABO 0335 6005 65 t.n.v. Protestantse Gemeente Leiderdorp onder vermelding van het gewenste pakket.

U kunt bestellen:

Pakket A van € 75,-: 5 vellen van 20 bonnen à € 0,75
Pakket B van € 60,-: 3 vellen van 20 bonnen à € 1,00
Pakket C van € 70,-: 2 vellen van 20 bonnen à € 0,75 en 2 vellen van 20 bonnen à € 1,00
Pakket D van € 120,-: 3 vellen van 20 bonnen à € 2,00
Pakket E van € 120,-: 2 vellen van 20 bonnen à € 2,00 en 2 vellen van 20 bonnen à € 1,00

Na ontvangst van uw overboeking worden de bonnen bij u thuis bezorgd.
Informatie en bestellingen bij de de penningmeester van het college van kerkrentmeesters, Adrie Troost, tel. 071-5418266.
Voor de inkomstenbelasting zijn, onder bepaalde voorwaar- den, collectebonnen als giften aftrekbaar!

Declareren kosten 
U wordt verzocht gebruik te maken van het nieuwe declaratieformulier en de onderstaande gebruikers instructie te volgen.
1. U downloadt het declaratieformulier van de website.  
(U kunt ook een blanco declaratie op uw eigen PC opslaan. Dan heeft u altijd een declaratieformulier bij de hand.)
2. U vult het declaratieformulier volledig in.
3. U beschrijf het doel waarvoor u de uitgaven gedaan heeft.
4. U voegt de originele aankoopnota’s bij. (geen kopieën en geen scans)
5. U ondertekent het declaratieformulier.
6. U levert alle stukken in bij de voorzitter Pastorale Raad, taakgroep of College
7. Deze controleert de declaratie en ondertekent die voor akkoord
8. Alle stukken kunnen vervolgens gedeponeerd worden in de zwarte postbus van de financiële administratie naast de kopieermachine in de Scheppingskerk.
9. Volledig ingevulde declaratieformulieren (voorzien van de aankoopnota’s en de noodzakelijke handtekeningen) worden betaald op de dag, dat de penningmeester de stukken in handen krijgt.