• God haalt wat voorbij is altijd weer terug (Prediker)
  • God haalt wat voorbij is altijd weer terug (Prediker)
  • God haalt wat voorbij is altijd weer terug (Prediker)

God haalt wat voorbij is altijd weer terug (Prediker)

De kerk: verbinding met God en mensen!

Een gemeenschap waar we ons oefenen in een nieuwe manier van samenleven, die gebaseerd is op liefde, gelijkheid en de unieke waarde van ieder mens. Dat is voor ons het belang van de kerk!

Waar we in de samenleving worden beoordeeld op onze prestaties, ons uiterlijk, ons ras en onze geaardheid, daar is in de kerk iedereen gelijk en even waardevol. Vanuit het geloof dat ieder mens door God geliefd is, is de kerk de oefenplaats waar we leren om elkaar lief te hebben en ieders unieke waarde te zien.

Juist in een individualistische samenleving is het makkelijk om je vrienden te kiezen uit de mensen die je leuk en interessant vindt. Het bijzondere van de kerk is echter dat mensen die niets aan elkaar verplicht zijn er toch voor kiezen om met elkaar een gemeenschap te vormen. We zien naar elkaar om en zoeken niet ons eigen belang, maar oefenen in een manier van leven waarin Jezus ons voorging. Een manier van leven die gebaseerd is op Gods liefde, Gods vrede en Gods vergeving.

Dat is niet makkelijk, want wij falen daarin regelmatig en stellen elkaar daarin teleur. Maar toch geloven wij dat hoe lastig dit ook is, het een kwetsbare, maar ook de enige weg is naar een betere wereld en een rijker en voller leven met God, met elkaar en met onszelf.