• Organisatie en contact
  • Organisatie en contact

Organisatie en contact

De Protestantse Gemeente Leiderdorp is georganiseerd volgens het zogenaamde Taakgroepenmodel. De centrale aansturing van de gemeente vindt plaats via de Kerkenraad. De kerkenraad werkt samen met de kerkrentmeesters, de diaconie en de Taakgroepen die ieder verantwoordelijk zijn voor een specifiek deel van het gemeenteleven.

Pastoraal gezien is Leiderdorp ingedeeld in drie wijken. Elke wijk heeft een eigen pastorale raad die samen met de predikant zorg draagt voor het omzien naar elkaar.

We hebben ook een mooi beleidsplan voor de komende jaren. Die vind je onderaan dit blok.

Pastorale wijken


Wijk Dorpskerk
predikant: ds. Philip van Wijk 06-55702229 post@wijkpredikant.nl
informatie: Marja Meerburg 071-8877880 marja.meerburg@ziggo.nl

Wijk Hoven-Ouderzorg
predikant: ds. Stephan Kurtzahn 071-7503774 stephankurtzahn@kpnmail.nl
informatie: Hetty Brandenburg 071-5892850 chbrand@xs4all.nl

Wijk Zijloord
predikant: Bertien Bos 06-21657957 bertien.pgleiderdorp@gmail.com
informatie: Marthy Boxhoorn marthy@boxhoorn.nl

Taakgroepen:

Taakgroep Eredienst
contactpersoon: Liesbeth van Meeteren 071-5895609 lmeeteren@hotmail.com

Taakgroep Jeugd
contactpersoon: Tim Wildeman 06-12563692 tim.omarm@gmail.com

Taakgroep PR & Communicatie
contactpersoon: Tim Brouwer de Koning 071-5890259 kerkbureau@pgleiderdorp.nl

Taakgroep Missionair Werk
contactpersoon: Bertien Bos 06-21657957 bertien.pgleiderdorp@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de gemeente. Zie Kerkrentmeesters

College van diakenen
Het college van diakenen beheert de financiƫle middelen voor hulp aan mensen dichtbij en ver weg. Zie Diaconie/financiƫle hulp