• Organisatie en contact

Organisatie en contact

De Protestantse Gemeente Leiderdorp is georganiseerd volgens het zogenaamde Taakgroepenmodel. De centrale aansturing van de gemeente vindt plaats via de Kerkenraad. De kerkenraad werkt samen met de kerkrentmeesters, de diaconie en de Taakgroepen die ieder verantwoordelijk zijn voor een specifiek deel van het gemeenteleven.

Pastoraal gezien is Leiderdorp ingedeeld in drie wijken. Elke wijk heeft een eigen pastorale raad die samen met de predikant zorg draagt voor het omzien naar elkaar.

We hebben ook een mooi beleidsplan voor de komende jaren. Die vind je onderaan dit blok.

Pastorale wijken


Wijk Dorpskerk
predikant:                ds. Hester Smits             071-8879950   hestersmits@ziggo.nl
voorzitter:                Marja Meerburg              071-8877880   marja.meerburg@ziggo.nl

Wijk Hoven-Ouderzorg
predikant:               ds. Stephan Kurtzahn      071-7503774   stephan_kurtzahn@versatel.nl
voorzitter:               Bas den Dekker               071-5890253   bdendekker@planet.nl

Wijk Zijloord
predikant:               ds. Esther de Paauw       071-3018742    vrouwdepaauw@gmail.com
voorzitter:               Petra Post                       071-5897977    prpost@casema.nl

Taakgroepen:

Taakgroep Eredienst
contactpersoon:    Liesbeth van Meeteren     071-5895609   lmeeteren@hotmail.com

Taakgroep Jeugd
contactpersoon:    ds. Stephan Kurtzahn       071-7503774   stephan_kurtzahn@versatel.nl

Taakgroep PR & Communicatie
contactpersoon:    Tim Brouwer de Koning    071-3890259   kerkbureau@pgleiderdorp.nl

Taakgroep Vorming en Toerusting
contactpersoon:    Margreet Heemskerk        071-5238382   perlegrise35@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de gemeente. Zie  Kerkrentmeesters 

College van diakenen
Het college van diakenen beheert de financiële middelen voor hulp aan mensen dichtbij en ver weg. Zie Diaconie/financiële hulp