• ds. Esther de Paauw

ds. Esther de Paauw

Een tijdje geleden raakte ik weer eens verzeild in een pittig gesprek met een paar van mijn atheïstische vrienden, die het toch altijd maar wonderlijk vinden dat ik zo gelovig ben. Eén van hen vroeg dat deze keer ook zo direct: 'Waarom laat je het geloof niet los? Waarom houd je zo vast aan iets waar je toch ook prima zonder kan?' 
Waarop ik natuurlijk vol vuur zei: ‘Maar ik hou van het geloof, ik houd van God, ik houd van de Bijbelverhalen en van de kerk! Het is voor mij de meest diepzinnige manier van leven!'

Want dat is wat geloven voor mij is. Het is een manier van leven vanuit diepe verwondering over het bestaan, en God zoeken als de Bron daarvan. Het is proberen te leven vanuit liefde en vergeving, zoals Jezus ons dat in zijn leven, maar juist ook in zijn manier van sterven heeft laten zien. Het is proberen te leven vanuit een goddelijke bezieling en van daaruit te proberen goed te doen in deze wereld. 

Steeds meer geloof ik ook in de kerk als een plek waar de gemeenschap tussen God en mensen gestalte krijgt. Niet omdat het in de kerk altijd zo geweldig is en iedereen zo leuk is voor elkaar. Integendeel, ook in de kerk lopen we voortdurend tegen elkaars gebreken aan. Maar zoeken naar een wereld vol vrede begint bij het leren te leven in vrede met de mensen om je heen.

En dat is ook wat ik in deze gemeente vind. Een warme levende gemeenschap vol mooie mensen met talenten en met gebreken, maar samen proberend om meer te ontdekken van God, om echt gemeenschap te zijn, en bij te dragen aan de samenleving om ons heen.

Met veel plezier ben ik dan ook sinds 2011 predikant in deze gemeente. 


Contactgegevens:
vrouwdepaauw@gmail.com
telefoon: 071 3018742