• Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Pastoraat/levensvragen

Soms gaat het leven niet zoals je wilt. Je krijgt te horen dat je ernstig ziek bent, of er gebeurt iets met iemand die je lief is. Soms is er niet direct een aanleiding, maar zit je wel met geloof- of levensvragen waarover je best eens zou willen praten.

In onze gemeente hebben we predikanten en pastoraal medewerkers die beschikbaar zijn voor gesprekken. Zij bieden een luisterend oor en bemoedigende woorden. Ook als je geen lid bent van onze gemeente kun je een beroep op hen doen. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Leiderdorp is verdeeld in drie pastorale wijken. Je kunt contact opnemen met de predikant of contactpersoon van je wijk.

Wijk Dorpskerk
ds. Hester Smits                 06-51627241   hestersmits@ziggo.nl
Marja Meerburg                  071-8877880   marja.meerburg@ziggo.nl

Wijk Hoven-Ouderzorg
ds. Stephan Kurtzahn        071-7503774   stephan_kurtzahn@versatel.nl
Bas den Dekker                 071-5890253   bdendekker@planet.nl

Wijk Zijloord
ds. Philip van Wijk (amb.)  06-55702229    post@wijkpredikant.nl
Petra Post                          071-5897977    prpost@casema.nl