• Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Pastoraat/levensvragen

Soms gaat het leven niet zoals je wilt. Je krijgt te horen dat je ernstig ziek bent, of er gebeurt iets met iemand die je lief is. Soms is er niet direct een aanleiding, maar zit je wel met geloof- of levensvragen waarover je best eens zou willen praten.

In onze gemeente hebben we predikanten en pastoraal medewerkers die beschikbaar zijn voor gesprekken. Zij bieden een luisterend oor en bemoedigende woorden. Ook als je geen lid bent van onze gemeente kun je een beroep op hen doen. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Leiderdorp is verdeeld in drie pastorale wijken. Je kunt contact opnemen met de predikant of contactpersoon van je wijk.

Wijk Dorpskerk
ds. Philip van Wijk, 06-55702229, post@wijkpredikant.nl
Marja Meerburg, 071-8877880, marja.meerburg@ziggo.nl

Wijk Hoven-Ouderzorg
ds. Stephan Kurtzahn, 071-7503774, stephankurtzahn@kpnmail.nl
Hetty Brandenburg, 071-5892850, chbrand@xs4all.nl

Wijk Zijloord
Bertien Bos, 06-21657957, bertien.pgleiderdorp@gmail.com
Marthy Boxhoorn, marthy@boxhoorn.nl