• Diaconie/financiële hulp
  • voedselbank diaconie schulden

Diaconie/financiële hulp

Heb je problemen waar je zelf niet uit komt? Loop je tegen een muur van instanties op? In moeilijke tijden, zoals bij ziekte, verdriet, verlies of eenzaamheid, kun je altijd bij ons terecht voor een luisterend oor, een gesprek of concrete (financiële) hulp.

Aan inwoners van Leiderdorp die het financieel moeilijk hebben wordt de mogelijkheid geboden praktische of financiële hulp te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld een gerichte bijdrage voor een noodzakelijke reparatie of vervanging van een huishoudelijk apparaat zijn. En als het gaat om het dagelijks levensonderhoud en de nood hoog is kan er ook meteen geholpen worden.

Om de privacy te waarborgen is er een vertrouwenscommissie van diakenen ingesteld.

Heb je hulp nodig? Schroom niet, maar neem contact met ons op. Een diaken van de vertrouwenscommissie komt na je telefoontje of e-mail bij je op bezoek en bekijkt hoe hulp geboden kan worden.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen.
- het kerkelijk bureau, Van Poelgeestlaan 2, 2352TD Leiderdorp, tel. 589 02 59;
- de voorzitter van de diaconie, tel. 541 05 62, email: marijke.pernis@planet.nl;
- de secretaris van de diaconie, email: diaconie@pgleiderdorp.nl;
- de penningmeester van de diaconie, tel. 580 18 89, e-mail: gijsbert.weipoort@kpnmail.nl.

Je kunt er op rekenen dat je privacy gewaarborgd blijft.

Waar komen onze financiële middelen vandaan?
De steun die we verlenen is mogelijk door onze financiële middelen, die bestaan uit de jaarlijkse diaconale inzamelingsactie, kerkcollectes, giften en legaten.

Steunen van de diaconie
Wil je het werk van de diaconie steunen dan kun je een gift overmaken op het Triodos banknummer NL15 TRIO 0390 5394 22, t.n.v. Diaconie Leiderdorp of gebruik maken van onze kerkgeld app.
De opbrengst via bank of app wordt verdeeld over het doel van de zondag en het plaatselijk kerkenwerk. Staat er een specifieke omschrijving op de overschrijving, dan wordt dit bedrag uiteraard in zijn geheel bijgeschreven voor dit doel.

Geldwerving voor Kerk in Actie Buitenland en de Zending gebeurt door middel van de speciale collectes en de jaarlijkse acceptgirokaartenactie. Giften voor diaconaal werk in het buitenland kun je overmaken op rekeningnummer NL47 INGB 0000 1201 33 van de Zending Protestantse Gemeente Leiderdorp.