• Diaconie/financiële hulp
  • voedselbank diaconie schulden

Diaconie/financiële hulp

Heeft u problemen waar u zelf niet uit kunt komen? Loopt u tegen een muur van instanties op? In sommige gevallen kan de diaconie tijdelijke financiële steun geven. Maar we kunnen u ook ondersteunen naar de instanties toe. In moeilijke tijden, zoals bij ziekte, verdriet, verlies of eenzaamheid, kunt u altijd bij ons terecht voor een luisterend oor, een gesprek of concrete hulp.


Drie Leiderdorpse kerken werken samen in project “Stille hulp”
Drie diaconieën in Leiderdorp, die van de Rooms Katholieke Parochie, de Gereformeerde Gemeente en de Protestantse Gemeente werken samen in een diaconaal platform. Aan inwoners van Leiderdorp die het financieel moeilijk hebben wordt de mogelijkheid geboden praktische of financiële hulp te krijgen. Dat kan b.v. een gerichte bijdrage voor een noodzakelijke reparatie of vervanging van een huishoudelijk apparaat zijn. En als het gaat om het dagelijks levensonderhoud en de nood hoog is kan er ook meteen geholpen worden. Om de privacy te waarborgen is er een vertrouwenscommissie van diakenen ingesteld.
Heeft u hulp nodig? Schroom niet, maar neem contact met ons op. Een diaken van de vertrouwenscommissie komt na uw telefoontje of e-mail bij u op bezoek en bekijkt hoe hulp geboden kan worden.

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. 
- het kerkelijk bureau, Van Poelgeestlaan 2, 2352TD Leiderdorp, tel. 589 02 59;
- de voorzitter tel. 541 05 62, email: marijke.pernis@planet.nl;
- de secretaris, email: diaconie@pgleiderdorp.nl;
- de penningmeester tel. 580 18 89, e-mail: gijsbert.weipoort@kpnmail.nl.
U kunt er op rekenen dat uw privacy gewaarborgd blijft.

Waar komen onze financiële middelen vandaan?
De steun die we verlenen is mogelijk door onze financiële middelen, die bestaan uit de jaarlijkse diaconale inzamelingsactie, kerkcollectes, giften en legaten.

Voedselbank
Iedere eerste dinsdag van de maand zamelt de diaconie voedsel in voor de voedselbank bij de Scheppingskerk. U bent van harte welkom om uw boodschappen te brengen. 

Steunen van de diaconie
Wilt u het werk van de diaconie steunen dan kunt u een gift overmaken op het Triodos banknummer NL15 TRIO 0390 5394 22, t.n.v. het College van Diakenen, Protestantse Gemeente te Leiderdorp.

Geldwerving voor Kerk in Actie Buitenland en de Zending gebeurt door middel van de speciale collectes en de jaarlijkse acceptgirokaartenactie.

Giften voor diaconaal werk in het buitenland kunt u overmaken op rekeningnummer NL47 INGB 0000 1201 33 van de Zending Protestantse Gemeente Leiderdorp.