• Onze gemeente
  • Onze gemeente
  • Onze gemeente

Onze gemeente

Wij zijn een moderne christelijke gemeenschap, die enerzijds trouw is aan de Bijbel en de christelijke traditie, maar anderzijds niet bang is om te zoeken naar wat het geloof in deze tijd betekent. Een warme gemeenschap waarin omzien naar elkaar belangrijk is. We zijn een mooie, brede verzameling van nuchtere orthodoxen tot geïnspireerde vrijzinnigen.

Wij geloven in God en proberen met elkaar te leven in de Geest van Jezus Christus. Wij ervaren dat het christelijk geloof ons leven verdiept, ons inspireert, en kracht geeft om het goede te doen. Jezus heeft ons tijdens zijn leven en in zijn dood laten zien wat het betekent om in Gods volle liefde en vrede te leven. De kerk is voor ons de plek waar we ons met elkaar oefenen in het leven vanuit die liefde.

Onze gemeente kent veel actieve leden die samen van alles organiseren, van gespreksgroepen en meditatie, tot debatavonden, boekenmarkten, inzameling voedselbank, Kliederkerk en nog veel meer!

Onze gemeente is verdeeld in drie wijken en komt samen in twee kerkgebouwen: de Dorpskerk en de Scheppingskerk. Er zijn drie predikanten die ieder pastoraal verbonden zijn aan een wijk, maar verder ten dienste staan aan de hele gemeente. Er is ruimte voor diversiteit in geloofsbeleving en geloofsopvatting. In de diensten zijn we niet bang om te experimenteren met nieuwe vormen.

Onze gemeente bestaat uit mensen van alle leeftijden. Er is iedere zondag kindernevendienst. Ook is er een actieve jeugdkerk.

Nieuwe mensen zijn bij elke activiteit en in elke dienst altijd welkom!